aa

25% e përdoruesve të Windows do të kalojnë në Mac të Apple

Një raport i ri nga Verto Analytics pohon se një pjesë e madhe e tregut të PC-ve është e gatshme të kalojë në një kompjuter Mac të Apple (desktop apo laptop), …

Në të njëjtën kohë, Verto pretendon se 98 për qind e pronarëve të tanishëm të kompjuterëve Mac janë të kënaqur me sistemin e tyre operativ, sepse thuhet se vetëm 2 për qind e tyre planifikojnë të kalojnë në një PC të bazuar në Microsoft në të njëjtën kohë.

Sondazhi i Verto gjithashtu zbuloi se njerëzit me të ardhura më të mëdha kanë më shumë gjasa të kalojnë te Mac (gjë që ka kuptim). Hulumtimi tregoi se shumica e të anketuarve të pyetësorit ishin njerëz në adoleshencë ose në fillim të viteve 20, duke sugjeruar që prindërit do të ndihmonin në financimin e këtyre blerjeve.