23 ankande bonosh dhe obligacionesh gjatë verës: 84 miliardë lekë. Hapen edhe dy ankande ‘buyback’!

23 ankande bonosh dhe obligacionesh gjatë verës: 84 miliardë lekë. Hapen edhe dy ankande ‘buyback’!

Në tre muajt e ardhshëm, qeveria shqiptare do të emetojë rreth 84 miliardë lekë bono dhe obligacione.

Referuar kalendarit të publikuar nga Ministria e Financave, në muajin korrik janë planifikuar të zhvillohen 7 ankande bonosh dhe obligacionesh 3, 6 dhe 12 mujore. Po ashtu janë planifikuar të emetohen obligacione 10 vjeçare si dhe të bëhet rihapje obligacionesh 5 vjeçare. Në total, për muajin korrik vlera e ankandeve arrin në 24.5 miliardë lekë.

Në gusht janë planifikuar 6 ankande me një vlerë totale 30 miliardë lekë ndërsa në shtator 8 ankande me një vlerë totale 29.4 miliardë lekë.

Krahas këtyre ankandeve, janë planifikuar edhe dy ankande të tjera në korrik dhe në shtator për blerje mbrapsht të obligacioneve afatgjata që maturohen në vitin 2023.

Këto ankande janë pjesë e strategjisë së re të qeverisë për të ndjekur praktikën e blerjes mbrapsht dhe para kohe të disa obligacioneve afatgjata që maturohen vitin e ardhshëm , me qëllim që të përfitohen interesa më të mira në kushtet kur janë rritur të ardhurat në arkën e shtetit si rrjedhojë e rritjes së çmimeve.

Synimi në këtë rast është ulja e presionit të borxhit në tregun e brendshëm dhe orientimi drejt titujve afatgjatë me qëllim përmirësimin e cilësisë së borxhit publik të Shqipërisë.

SCAN

*Material i përgatitur nga portali SCAN. Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.