ASK: Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit shënoi rritje

ASK: Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit shënoi rritje

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë” për tremujorin e dytë (TM2) 2020.

Përmes këtij
publikimi janë prezantuar të dhëna për qarkullimin dhe numrin e të punësuarve.

Në tremujorin e
dytë të vitit 2020, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2020, ka pasur
rritje te:  Tregtia me pakicë e pajisjeve
informatike dhe të komunikimit, në dyqane të specializuara (32.6%); Tregtia me
pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake, në dyqane të specializuara (14.6%); dhe
Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje (10.6%). 

Derisa, gjatë
këtij tremujori, kanë shënuar rënie: Tregtia me pakicë e karburantit për
automjete, në dyqane të specializuara (9.1%); Tregtia me pakicë e produkteve
ushqimore, pijeve dhe duhanit, në dyqane të specializuara (7.1%); Tregtia me
pakicë e mallrave të tjera, në dyqane të specializuara (6.5%); Tregtia me
pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të specializuara
(4.7%); dhe Tregtia me pakicë e mallrave të tjera, në dyqane jo të
specializuara (0.7%).