“DokuFest” – urë lidhëse për nxitjen e mendimit kritik nëpërmjet filmave

“DokuFest” – urë lidhëse për nxitjen e mendimit kritik nëpërmjet filmave

Kur shkollat u mbyllën dhe nisi mësimi online, stafi i programit edukativ të festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe të shkurtër “DokuFest”, udhëhequr nga departamenti i “DokuLab”, iu përveshën punës. E bënë të qasshme 100 për qind platformën e tyre online. Ishte një lehtësim për mësimdhënësit që për shkak të pandemisë u ballafaquan me sfidat e mësimdhënies në distancë. Atyre iu bë më e lehtë qasja në filmat e prodhuar nga “DokuFesti”. Qëllimi ishte i thjeshtë: përdorimi i mjeteve audiovizuale për zhvillimin e mendimit kritik, diçka që ka filluar që të zbatohet me intensitet dy vjetët e fundit. Në këtë formë mësimdhënësit përmes platformës online mund të kenë qasje në mbi 30 filma dokumentarë. E këtë mundësi janë duke e shfrytëzuar disa shkolla.

Drejtori i “DokuLab”, Eroll Bilibani, ka thënë se “DokuFest” shërben si lehtësues në këtë proces, duke siguruar filma dokumentarë që ndihmojnë në zhvillimin e kompetencave të nxënësve, me një kujdes të veçantë në zhvillimin e mendimit kritik dhe analitik. Ai ka treguar se gjatë gjithë kësaj periudhe të pandemisë ata kanë organizuar sesione të rregullta të shfaqjes së filmave në shkolla, duke përdorur filmat e prodhuar përmes Qendrës së Prodhimit të Filmit Dokumentar “DokuFest”, sikurse edhe filmat e tjerë që janë siguruar nga produksionet e njohura ndërkombëtare.