Filluan kurset më atraktive të programimit, robotikës dhe animacionit për fëmijë në Ferizaj

Filluan kurset më atraktive të programimit, robotikës dhe animacionit për fëmijë në Ferizaj

Akademia Digjitale Universum tashmë ka filluar kurset edhe në Ferizaj. Akademia Digjitale Universum një vend ku fëmijët inkurajohen të mësojnë në mënyrë të pavarur dhe me ritmin e tyre. Ndërsa fëmijët mësojnë, ata ndërtojnë mini-lojëra, zgjidhin enigma, krijojnë projekte kodimi dhe kompletojnë misione. Kreativiteti është një nga aftësitë më të rëndësishme që ata zhvillojnë gjatë kurseve.  

Shkolla Digjitale Universum në qytetin e Ferizajit ka filluar me kurse 1 vjeçare të programimit, animacionit dhe robotikes për fëmijë të moshës 7-18 vjeç.

Kurset e programimit, animacionit
dhe robotikës ndihmojnë fëmijët të
përmirësojnë performancën akademike të fëmijëve
, të shkruarit, kreativitetin dhe logjiken në zgjidhjen e problemeve matematikore duke i ndihmuar ata të performojnë më mirë në shkollë.

Regjistrimet vazhdojnë
http://tiny.cc/8bfe7y

Për më shumë informata rreth rregjistrimit dhe Shkolles Digjitale Universum kontakto digitalacademy@universum-ks.org apo +383 45 652 166;  

(Shkrim i sponsorizuar nga Universum)