Hapet thirrja për financimin e projekteve për avancimin e standardeve të të drejtave të personave me aftësi të kufizuar

Hapet thirrja për financimin e projekteve për avancimin e standardeve të të drejtave të personave me aftësi të kufizuar

Qeveria e Kosovës e ka deklaruar vitin 2022 si vit të personave me aftësi të kufizuar.

Në përputhje me zotimin qeveritar është hapur thirrja për financimin e projekteve/programeve të OJQ-ve dhe Individëve për Avancimin e standardeve të të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë për vitin 2022.

Bashkangjitur gjeni informatat shtesë dhe mënyrën e aplikimit:
https://bit.ly/3JuwnCt / KultPlus.com