Inflacioni i çmimeve të prodhimit rritet në korrik 

Inflacioni i çmimeve të prodhimit rritet në korrik 

Inflacioni i çmimeve të prodhimit në Rumani u rrit me një ritëm më të shpejtë në korrik, treguan të premten të dhënat nga Instituti Kombëtar i Statistikave.

Çmimet e prodhimit u rritën me 52.27% në bazë vjetore në korrik, pas një rritjeje prej 48.05% në qershor.

Çmimet në tregun e brendshëm u rritën me 67.43% në bazë vjetore në korrik dhe ato të tregut të huaj u rritën me 25.87%.

Ndër grupet kryesore industriale, çmimet për mallrat e ndërmjetme, u rritën me 28.10% në bazë vjetore në korrik dhe ato të energjisë u rritën me 151.38%.

Çmimet e mallrave kapitale janë rritur me 11.43%. Çmimet për mallrat e konsumit afatgjatë dhe jo të qëndrueshëm u rritën përkatësisht me 18.88% dhe 17.12%.

Në bazë mujore, çmimet e prodhimit u rritën me 5.22% në muajin korrik.