Katër gabimet më të mëdha të sipërmarrësve të rinj

Katër gabimet më të mëdha të sipërmarrësve të rinj

Pjesën më të madhe të këtyre gabimeve ata e bëjnë në mënyrë të pa ndërgjegjshme, fare pa e kuptuar. 1. Zgjidhin probleme që të parëndësishme. T’i japësh zgjidhje problemeve që nuk janë të rëndësishme mund ata çojë cilindo biznes drejt falimentimit. Lipset që të identifikohen ato më të rëndësishme dhe duke zgjidhur ato, mund të krijoni një biznes të qëndrueshëm. 2. Zhvillim shumë i shpejtë.

Source