Dashnorja dhe mami

Lepuri dhe ujku | Barcoleta Shqip

Lepuri: “O ujk ke te fala nga mondi”!
Ujku: “kush mond”?
Lepuri: “Ai qe ta fut me spond”!
Diten tjeter.
Lepuri: “O ujk ke te fala nga mondi”!
Ujku: “kush mond”?
Lepuri :”Ai qe ta fut me spond”!
Nuk po duronte me ujku dhe vendos ta
ndihmoj ariu dhe ariu i thot:- Ik te lepuri
dhe thuaj “ke tefala nga iliri, po tha ai kush
ilir , ti thuaj ai qa ta fut tel e ta nxjerr
zinxhir”!
Ujku:”O lepur ke te fala nga iliri”!
Lepuri:”E di se ma tha mondi”!
Ujku:”kush mond”?
Lepuri:”Ai qe ta fut me spond.