“Masakra” me prokurime në UP

“Masakra” me prokurime në UP

“Masakra” me prokurime në UPShkelje të shumta ka gjetur Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP), gjatë auditimit të pasqyrave financiare për Universitetin e Prishtinës gjatë vitit 2013.

Auditori ka gjetur disa në raste kur UP-ja pa procedura të prokurimit, por as pa ndonjë marrëveshje, kishte realizuar punë të ndryshme. / zeri/