“Patkoi” antishqiptar – plani i fshehtë serb

“Patkoi” antishqiptar – plani i fshehtë serb

Dimensioni i politikave antishqiptare serbe riciklohet në qëllimet e krimit dhe të pushtimit të hapësirave etnike shqiptare, madje jo vetëm, varësisht nga rrethanat që shfaqen brenda dhe jashtë Serbisë. Janë të çuditshme “riciklimet” e këtilla serbe që zhvillohen pa ndërprerë, si në kohëra të paqes, dhe si në kohëra të krizave dhe luftërave.

Synimet asimiluese dhe pushtuese serbe ndaj joserbëve përfshijnë çdo dimension: që prej joshjeve politike dhe ekonomike e deri te dhuna, akulturimi, asimilimi gjuhësor dhe fetar, pushtimi ekonomik, ushtarak e të tjera. Gjatë dy shekujve, XIX dhe XX, janë të njohura së paku katër luftëra pushtuese (1876-78, 191213, 1944-45, 1998-99), që Beogradi ka zhvilluar kundër shqiptarëve etnikë. Askush nuk e di se sa është pesha e krimeve dhe e pasojave të gjithanshme demografike, kulturore, politike, ekonomike e të tjera, ndërsa që dihet se para vitit 1876, vendbanimet shqiptare shtriheshin deri në Velika Pllanë, vendbanim ky që i bie krejt afër Beogradit.