Qeveria lejon hapjen e objekteve kulturore, sallat e sportit, fitneset dhe pishinat

Qeveria lejon hapjen e objekteve kulturore, sallat e sportit, fitneset dhe pishinat – Lajmet e funditMinistrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Vlora Dumoshi, njofton se me vendim të Qeverisë së Kosovës, lejohen pjeseërisht aktivitetet kulturore teë institucioneve varteëse teë MKRS-seë dhe komunave që përfshin: Teatroet, Bibliotekat, Filarmonisa, Galeritë, Ansambletë, Baleti, Kinematë, Qendraat Rinore, Muzeteë, Qendrat te Kultureës, me grupe, duke shfryteëzuar 40% teë hapeësireës/sipeërfaqeve teë objekteve peërkateëse.

“Peërqindja e shfryteëzimit teë hapeësirave do teë vlen peër teë gjitha aktivitetet si neë shfaqje ashtu edhe neë ushtrimeë gjithmoneë duke u bazuar neë Manualin peër mbrojtjen nga peërhapja COVIV19; Matja e temperatureës eështeë e detyrueshme peër teë gjitheë gjateë hyrjeve neë objekte”, thuhet nga Dumoshi në “Facebook”.

Me vendim po ashtu lejohen aktivitetet sportive neë hapeësira teë mbyllura dhe teë hapura; steërvitjet dhe garat mund teë organizohen neë sportet individuale; neë hapeësirat e mbyllura gjateë steërvitjeve mund teë marrin pjeseë deri neë 30 persona ndeërsa neë organizimin e garave mund teë marrin pjeseë deri neë 50 persona gjithmoneë duke u bazuar neë Manualin peër mbrojtjen nga peërhapja e COVID19. Matja e temperatureës eështeë e detyrueshme peër teë gjitheë gjateë hyrjeve neë objekte teë mbyllura sportive dhe neë hapeësirat e hapura sportive.

Po këtyre janë lejuar të hapehet edhe fitneset si dhe pishinat e mbyllura peër aktivitete individuale rekreative, neë peërputhje me Manualin peër mbrojtjen nga peërhapja e COVID19. Matja e temperatureës eështeë e detyrueshme peër teë gjitheë gjateë hyrjeve neë objekte.