Reagon ministri Selimi, nuk do të paguhen vizitat e lidhjeve jashtëmartesore për të akuzuarit e Speciales

Reagon ministri Selimi, nuk do të paguhen vizitat e lidhjeve jashtëmartesore për të akuzuarit e Speciales – Lajmet e funditMinistria e Drejtësisë ka sqaruar për opinion se shteti nuk do t’i paguajë vizitat e lidhjeve jashtëmartesore për të akuzuarit e Speciales.

Përtej familjarëve, për të akuzuarit potencialë nga Gjykata Speciale ministri i drejtësisë Selim Selimi ka thënë se nuk do të paguhen vizitat e askujt tjetër.

Sipas legjislacionit në fuqi, ai ka njoftuar se përcaktohet që bashkësia jashtëmartesore është marrëdhënie faktike midis burrit dhe gruas, të cilët jetojnë në çift dhe si e tillë kjo bashkësia është e barabartë me statusin martesor, andaj edhe ligji e njeh si familje.

Sipas tij, ka raste të shumta në shoqërinë tonë kur martesa lidhet në mënyrë tradicionale, por që juridikisht nuk e gëzojnë statusin e lidhjes martesore. /Zëri

Reagimi i plotë:

Për hir të opinionit publik, më poshtë gjeni sqarimin lidhur me lajmin e publikuar gjatë ditës së djeshme se shteti do të paguajë për vizitat e lidhjeve jashtëmartesore përtej familjarëve për të akuzuarit potencialë nga Gjykata Speciale. Kjo nuk qëndron dhe është e pavërtetë.

Sipas legjislacionit tonë në fuqi, përkatësisht Ligjit nr. 2004/32 për Familjen,
përcaktohet se bashkësia jashtëmartesore është marrëdhënie faktike midis burrit dhe gruas, të cilët jetojnë në çift dhe si e tillë kjo bashkësi është e barabartë me statusin martesor, andaj edhe ligji e njeh si familje.

Në këtë linjë janë hartuar edhe aktet nënligjore, të cilat i parasheh Ligji nr. 05/L-054 për Mbrojtjen Juridike dhe Mbështetjen Financiare të Personave të Akuzuar Potencialë në Proceset Gjyqësore në Dhomat e Specializuara. Këtu përfshihet udhëzimin administrativ që përcakton procedurën e realizimit të mbështetjes së nevojshme financiare për anëtarët e ngushtë të familjes së personave të akuzuar potencialë vetëm sipas Ligjit të Familjes.

Për më tepër, paragrafi 1 dhe 2 i Nenit 39 të Ligjit nr. 2004/32 për Familjen përcaktojnë si në vijim:
(1) Bashkësia faktike (Bashkësia jashtëmartesore) konsiderohet marrëdhënia faktike midis burrit dhe gruas që jetojnë në çift, e karakterizuar nga një jetë e përbashkët që paraqet një veçori stabiliteti dhe vazhdueshmërie.
(2) Bashkësia faktike (Bashkësia jashtëmartesore) është e barabartë me statusin martesor nga aspekti i të drejtave dhe detyrimeve për përkujdesje, mbështetje financiare reciproke dhe të drejtat pasurore ashtu siç është specifikuar në këtë ligj.

Ka raste të shumta në shoqërinë tonë kur martesa lidhet në mënyrë tradicionale, por që juridikisht nuk e gëzojnë statusin e lidhjes martesore. Duke marrë parasysh këtë specifikë që akomodon Ligji i Familjes, edhe udhëzimi e reflekton ligjin.

Për shkak të kësaj, ky udhëzim parasheh përkrahjen e familjarëve vetëm sipas Ligjit të Familjes e jo lidhjeve tjera jashtë këtij konteksti ligjor.