Rrëshqitje Dimrore :)

Fillimisht duket se të gjithë këta vozitës ndeshen qëllimisht mes veti, por për fat të keq, nuk është kjo shkaku për kët ndeshje automobilistike kaq interesante. Me siguri kjo ndodh për shkak të përvojës së dobët të vozitëzve në kushte dimrore. Shikoni klipin