“Skënderbej” i Elbasanit në rikonstruksion – FSHZH shpall tenderin/ Fondi 136 milionë lekë

“Skënderbej” i Elbasanit në rikonstruksion – FSHZH shpall tenderin/ Fondi 136 milionë lekë

Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur tenderin me fond 136.6 lekë për rikonstruksionin e rrugës “Iljaz Kosova” në Elbasan.

Zona në të cilën do të kryhen ndërhyrjet ndodhen në lagjen “Skënderbej”. Projekti përfshin rikonstruksion të rrugëve, rrjetet e kanalizimeve, vendosjen e sinjalistikave rrugore, ndërhyrje në rrjetin elektrik, atë të ujësjellësit, etj.

“Në gjendjen aktuale gjelbërimi i rrugës ekziston në të dy anët, por do të ketë nevojë për zëvendësimin dhe me plotësim pemësh në vendet e dëmtuara dhe që janë tharë. Rampat e invalidëve nuk ekzistojnë dhe kontenierët janë të pozicionuar keq. Për këtë arsye nevojitet të bëhet një studim i mirëfilltë në mënyrë që zona të pajiset me pemë.

Gjithashtu në çdo ndërprerje të trotuareve ku kemi kryqëzime do të ndërtohen rampa me pjerrësi të ulët në ndihmë të invalidëve. Në pozicione të veçanta të studiuara nga Ndërmarrja e mirëmbajtjes dhe gjelbërimit do të pozicionohen kontenierë dhe kosha për papastërtitë” specifikohet më tej në dokumentacionin e tenderit.

Për të gjithë aplikantët e interesuar, tenderi i shpallur në Agjencinë e Prokurimit Publik do të qëndrojë i hapur deri më 16 nëntor 2020, ora 12:00.

SCAN

*Material i përgatitur nga portali SCAN. Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.