Tag: Evropë

HBO Max vjen në Evropë

HBO Max po vjen në Evropë. Në Qershor shërbimi streaming u bë i disponueshëm jashtë Shteteve të Bashkuara kur u zgjerua në 39 vende të Amerikës Latine dhe Karaibeve. Kompania që ka në …