Tag: Forum

INNVEST Forum 2021 |

Fabiola Duro, Themeluese dhe Drejtore Ekzekutive, INNOAVTION INVESTMENT FUND. Në një vit të përcaktuar nga një sfidë dhe transformim i jashtëzakonshëm, INNVEST Forum 2021 “WomEn Move …