Tag: ngritje

Kosova, një vend në ngritje

Kosova dihet se ka popullsinë më të re në Evropë, vitet ‘80 dhe ‘90, kryesisht të lindur dhe rritur para dhe pas luftës së fundit ballkanike. Jo të gjithë e dinë, megjithatë, se Kosova është …