“Unë jam një pesimist për shkak të inteligjencës, ndërsa optimist për shkak të vullnetit”

“Unë jam një pesimist për shkak të inteligjencës, ndërsa optimist për shkak të vullnetit”

– Antonio Gramsci

“Unë jam një pesimist për shkak të inteligjencës, ndërsa optimist për shkak të vullnetit.”

“Qëllimi i modernitetit është të jetohet një jetë pa iluzione por në të njejtën kohë të mos zhgënjehemi.”

“Krizat qëndrojn pikërisht në faktin kur e vjetra është duke vdekur përderisa e reja nuk mund të lind.”

“Të gjithë njerëzit janë intelektual, por jo të gjithë njerëzit e kanë shoqëri rolin e intelektualit.”

“Unë jetoj, unë jam një partizan. Kjo është aryseja se përse i urrej ata që nuk marrin anë; i urrej ata që janë indiferentë.” / KultPlus.com